Αφαλάτωση της μηχανής σας

Με την αφαλάτωση η μηχανή σας θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση ώστε να εξακολουθεί να παρασκευάζει τα αγαπημένα σας, υψηλής ποιότητας, ροφήματα. Η μηχανή TASSIMO σάς ειδοποιεί όταν χρειάζεται αφαλάτωση με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματης αφαλάτωσης.

VIVY

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για την αφαλάτωση της μηχανής σας.

 • Βήμα 1/15

  Βήμα 1/15

  Όταν η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση, σας ειδοποιεί ανάβοντας την κόκκινη ένδειξη αφαλάτωσης. Πρώτα, αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πλάι της μηχανής και αδειάστε το νερό.
 • Βήμα 2/15

  Βήμα 2/15

  Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημείο αφαλάτωσης (500 ml) και προσθέστε το μέσο αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διάλυμα αφαλάτωσης, κάντε κλικ εδώ. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο αφαλάτωσης έχει διαλυθεί πλήρως στο νερό πριν συνεχίσετε.
 • Βήμα 3/15

  Βήμα 3/15

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση στο πλάι της μηχανής στρέφοντάς το λοξά ώσπου να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
 • Βήμα 4/15

  Βήμα 4/15

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σηκώνοντας τη λαβή και σπρώχνοντας προς τα επάνω. Τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο (τουλάχ. 500 ml/17 oz) κάτω από την έξοδο ροφημάτων.
 • Βήμα 5/15

  Βήμα 5/15

  Αφαιρέστε το κίτρινο T DISC συντήρησης από τη θήκη στο πλάι της συσκευής και τοποθετήστε το στη βάση για T DISC της μηχανής με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω.
 • Βήμα 6/15

  Βήμα 6/15

  Κλείστε τη μονάδα παρασκευής κατεβάζοντάς την και σπρώξτε σταθερά τη λαβή, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει μία φορά υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη και η κόκκινη ένδειξη αφαλάτωσης παραμένει αναμμένη.
 • Βήμα 7/15

  Βήμα 7/15

  Είναι σημαντικό να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης. Τώρα, το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινάει και οι ενδείξεις αφαλάτωσης και κατάστασης αναβοσβήνουν. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά καθώς το διάλυμα αφαλάτωσης διοχετεύεται αργά στο σύστημα και καταλήγει στο δοχείο έως ότου αδειάσει σχεδόν το δοχείο νερού. Μία μικρή ποσότητα υγρού παραμένει πάντα στο δοχείο νερού. Σημείωση: Αν η διαδικασία διαρκέσει μόνο 2-3 λεπτά τότε ίσως να πραγματοποιήσατε κατά λάθος τον κύκλο καθαρισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η μηχανή δεν έχει αφαλατωθεί πλήρως και η κόκκινη ένδειξη αφαλάτωσης παραμένει αναμμένη. Αν συμβεί αυτό, επιστρέψτε στο βήμα 6.
 • Βήμα 8/15

  Βήμα 8/15

  Μετά από περίπου 30 λεπτά, όταν το διάλυμα αφαλάτωσης έχει εισέλθει στο σύστημα, η ένδειξη κατάστασης είναι σταθερά αναμμένη υποδεικνύοντας ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώθηκε.
 • Βήμα 9/15

  Βήμα 9/15

  Αδειάστε το δοχείο με το χρησιμοποιημένο διάλυμα αφαλάτωσης και τοποθετήστε το πάλι κάτω από την έξοδο ροφημάτων της μηχανής.
 • Βήμα 10/15

  Βήμα 10/15

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πλάι της μηχανής και ξεπλύνετέ το καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης. Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX.
 • Βήμα 11/15

  Βήμα 11/15

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού. Στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει και η μηχανή ελευθερώνει καυτό νερό μέσα στο δοχείο.
 • Βήμα 12/15

  Βήμα 12/15

  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, αδειάστε το δοχείο και επανατοποθετήστε το κάτω από την έξοδο. Ολοκληρώστε τα βήματα 11 και 12 τρεις φορές για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει καθαριστεί από όλο το διάλυμα αφαλάτωσης.
 • Βήμα 13/15

  Βήμα 13/15

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής, αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης και επανατοποθετήστε το στη θήκη αποθήκευσης στο πλάι της συσκευής.
 • Βήμα 14/15

  Βήμα 14/15

  Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX και επανατοποθετήστε το στη μηχανή.
 • Βήμα 15/15

  Βήμα 15/15

  Η μηχανή TASSIMO έχει τώρα αφαλατωθεί και είναι ξανά έτοιμη για χρήση.