Καθαρισμός της μηχανής σας

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού.

Vivy

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για τον καθαρισμό της μηχανής σας.

 • Βήμα 1/20

  Βήμα 1/20

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μηχανής, γεμίστε το με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX, και επανατοποθετήστε το στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 2/20

  Βήμα 2/20

  Θέστε σε λειτουργία τη μηχανή από το διακόπτη στο πλάι της μηχανής. Ανάβει η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη.
 • Βήμα 3/20

  Βήμα 3/20

  Αφαιρέστε το κίτρινο T DISC συντήρησης από τη θήκη στο πλάι της συσκευής και τοποθετήστε το στη βάση για T DISC της μηχανής με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχ. 250 ml/9 oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Βήμα 4/20

  Βήμα 4/20

  Κλείστε τη μονάδα παρασκευής κατεβάζοντάς την και σπρώξτε σταθερά τη λαβή, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει μία φορά υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη.
 • Βήμα 5/20

  Βήμα 5/20

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού. Στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει και η μηχανή ελευθερώνει καυτό νερό μέσα στο φλιτζάνι, καθαρίζοντας το στόμιο παροχής, και βγάζει λίγο ατμό.
 • Βήμα 6/20

  Βήμα 6/20

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε το βήμα 5 όπως απαιτείται. Προσοχή στο καυτό νερό σε αυτό το στάδιο.
 • Βήμα 7/20

  Βήμα 7/20

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Επανατοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στη θήκη αποθήκευσης στο πλάι της συσκευής.
 • Βήμα 8/20

  Βήμα 8/20

  Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό πανάκι.
 • Βήμα 9/20

  Βήμα 9/20

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.
 • Βήμα 10/20

  Βήμα 10/20

  Μετά από παρατεταμένη χρήση, συνιστάται να καθαρίζετε ξεχωριστά τα αποσπώμενα μέρη από τη μηχανή. Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας από το διακόπτη στο πλάι της μηχανής και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 11/20

  Βήμα 11/20

  Μετά από παρατεταμένη χρήση, συνιστάται να καθαρίζετε ξεχωριστά τα αποσπώμενα μέρη από τη μηχανή. Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας από το διακόπτη στο πλάι της μηχανής και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 12/20

  Βήμα 12/20

  Αφαιρέστε τη βάση για T DISC από τη μονάδα παρασκευής και καθαρίστε με το χέρι με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 13/20

  Βήμα 13/20

  Αφαιρέστε τη διάταξη διάτρησης και το στόμιο από τη μονάδα παρασκευής σπρώχνοντας σταθερά προς τα επάνω. Χωρίζεται σε τρία εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να καθαρίσετε με το χέρι με ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 14/20

  Βήμα 14/20

  Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό πανάκι.
 • Βήμα 15/20

  Βήμα 15/20

  Ξεπλύνετε και στεγνώστε τη διάταξη διάτρησης και το στόμιο και συναρμολογήστε τα ξανά πριν τα τοποθετήσετε πάλι στη μονάδα παρασκευής.
 • Βήμα 16/20

  Βήμα 16/20

  Επανατοποθετήστε τη βάση για τα φλιτζάνια και τη βάση για T DISC στη μηχανή σας.
 • Βήμα 17/20

  Βήμα 17/20

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε με καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανάκι για να καθαρίσετε το εσωτερικό. Το δοχείο νερού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Ξαναγεμίστε το δοχείο με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX.
 • Βήμα 18/20

  Βήμα 18/20

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση στη μηχανή, ώσπου να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο. Συνδέστε ξανά το καλώδιο στην πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 19/20

  Βήμα 19/20

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση στη μηχανή, ώσπου να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο. Συνδέστε ξανά το καλώδιο στην πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 20/20

  Βήμα 20/20

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.