ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ TASSIMO CADDY

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.

CADDY T70

Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού. Δείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

 • Βήμα 1/22

  Βήμα 1/22

  Μετά από παρατεταμένη χρήση, συνιστάται να καθαρίζετε ξεχωριστά τα αποσπώμενα μέρη από τη μηχανή. Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας από το διακόπτη στο πλάι της μηχανής και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 2/22

  Βήμα 2/22

  Αφαιρέστε τη βάση για τα φλιτζάνια και το δίσκο συλλογής υγρών από το μπροστινό μέρος της μηχανής και καθαρίστε με το χέρι με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 3/22

  Βήμα 3/22

  Αφαιρέστε τη βάση για T DISC από τη μονάδα παρασκευής και καθαρίστε με το χέρι με ζεστό νερό και σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 4/22

  Βήμα 4/22

  Αφαιρέστε τη διάταξη διάτρησης και το στόμιο από τη μονάδα παρασκευής σπρώχνοντας σταθερά προς τα επάνω.
 • Βήμα 5/22

  Βήμα 5/22

  Η διάταξη διάτρησης και το στόμιο χωρίζονται σε τρία εξαρτήματα, τα οποία μπορείτε να καθαρίσετε με το χέρι με ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 6/22

  Βήμα 6/22

  Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό πανάκι.
 • Βήμα 7/22

  Βήμα 7/22

  Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό πανάκι.
 • Βήμα 8/22

  Βήμα 8/22

  Ξεπλύνετε και στεγνώστε τη διάταξη διάτρησης και το στόμιο και συναρμολογήστε τα ξανά πριν τα τοποθετήσετε πάλι στη μονάδα παρασκευής.
 • Βήμα 9/22

  Βήμα 9/22

  Επανατοποθετήστε τη βάση για τα φλιτζάνια και τη βάση για T DISC στη μηχανή σας.
 • Βήμα 10/22

  Βήμα 10/22

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πλάι της μηχανής και βγάλτε το καπάκι.
 • Βήμα 11/22

  Βήμα 11/22

  Καθαρίστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανάκι για να καθαρίσετε το εσωτερικό. Το δοχείο νερού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
 • Βήμα 12/22

  Βήμα 12/22

  Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση στη μηχανή, ώσπου να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
 • Βήμα 13/22

  Βήμα 13/22

  Συνδέστε ξανά το καλώδιο στην πρίζα ρεύματος.
 • Βήμα 14/22

  Βήμα 14/22

  Θέστε σε λειτουργία τη μηχανή από το διακόπτη στο πλάι της μηχανής. Ανάβει η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη.
 • Βήμα 15/22

  Βήμα 15/22

  Αφαιρέστε το κίτρινο T DISC συντήρησης από τη θήκη στο πλάι της συσκευής και ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής.
 • Βήμα 16/22

  Βήμα 16/22

  Τοποθετήστε το κίτρινο T DISC συντήρησης στη βάση για T DISC της μηχανής με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχ. 250 ml/9 oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Βήμα 17/22

  Βήμα 17/22

  Κλείστε τη μονάδα παρασκευής κατεβάζοντάς την και σπρώξτε σταθερά τη λαβή, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Η πορτοκαλί ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει μία φορά υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη.
 • Βήμα 18/22

  Βήμα 18/22

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού. Στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει και η μηχανή ελευθερώνει καυτό νερό μέσα στο φλιτζάνι, καθαρίζοντας το στόμιο παροχής, και βγάζει λίγο ατμό.
 • Βήμα 19/22

  Βήμα 19/22

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε το βήμα 18 όπως απαιτείται. Προσοχή στο καυτό νερό σε αυτό το στάδιο.
 • Βήμα 20/22

  Βήμα 20/22

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης από τη βάση για T DISC. Προσοχή καθώς το T DISC μπορεί να είναι καυτό.
 • Βήμα 21/22

  Βήμα 21/22

  Κλείστε τη μονάδα παρασκευής και επανατοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στη θήκη αποθήκευσης στο πλάι της συσκευής.
 • Βήμα 22/22

  Βήμα 22/22

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.