Καταχωρείστε τη μηχανή σας και λάβετε 2 Χ €10 κωδικούς έκπτωσης

Brewer Registration

Καθαρισμός της μηχανής σας

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού.

FIDELIA Καθαρισμός

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για τον καθαρισμό της μηχανής σας.

 • Βήμα 1/11

  Βήμα 1/11

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX. Χρησιμοποιήστε μόνο μη ανθρακούχο φρέσκο νερό με τη μηχανή TASSIMO, καθώς η χρήση απιονισμένου νερού με τεχνικά ή χημικά μέσα ίσως προκαλέσει βλάβη στη μηχανή σας.
 • Βήμα 2/11

  Βήμα 2/11

  Αφαιρέστε το κίτρινο ειδικό T DISC συντήρησης από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Βήμα 3/11

  Βήμα 3/11

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και πιέστε σταθερά προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση του.
 • Βήμα 4/11

  Βήμα 4/11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σηκώνοντας τη λαβή και τοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στη βάση για T DISC, με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι του ειδικού T DISC συντήρησης στη σχισμή, προς τα δεξιά. Κλείστε τη μονάδα παρασκευής πατώντας το καπάκι προς τα κάτω σταθερά μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Βήμα 5/11

  Βήμα 5/11

  Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχ. 200 ml/8 oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Βήμα 6/11

  Βήμα 6/11

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.
 • Βήμα 7/11

  Βήμα 7/11

  Η διαδικασία καθαρισμού ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο φλιτζάνι.
 • Βήμα 8/11

  Βήμα 8/11

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε τα βήματα 4-8 όπως απαιτείται.
 • Βήμα 9/11

  Βήμα 9/11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Βήμα 10/11

  Βήμα 10/11

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι το σημείο MAX. Αποθηκεύστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής και επαναφέρετε το δοχείο. Επανατοποθετήστε το δοχείο, πιέζοντας σταθερά
 • Βήμα 11/11

  Βήμα 11/11

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.