Αφαλάτωση της μηχανής σας

Με την αφαλάτωση η μηχανή σας θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση ώστε να εξακολουθεί να παρασκευάζει τα αγαπημένα σας, υψηλής ποιότητας, ροφήματα. Η μηχανή TASSIMO σάς ειδοποιεί όταν χρειάζεται αφαλάτωση με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης.

Κάντε τη μηχανή σας σαν καινούρια

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για την αφαλάτωση της μηχανής σας.

 • Βήμα 1/20

  Βήμα 1/20

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή TASSIMO και ετοιμάστε 500 ml διάλυμα αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διάλυμα αφαλάτωσης, κάντε κλικ εδώ.
 • Βήμα 2/20

  Βήμα 2/20

  Αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Βήμα 3/20

  Βήμα 3/20

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με το διάλυμα αφαλάτωσης στη μηχανή.
 • Βήμα 4/20

  Βήμα 4/20

  Εισαγάγετε το ειδικό T DISC συντήρησης στη μονάδα παρασκευής με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω και κλείστε το καπάκι σταθερά.
 • Βήμα 5/20

  Βήμα 5/20

  Τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο (τουλάχ. 500 ml) κάτω από την έξοδο ροφημάτων.
 • Βήμα 6/20

  Βήμα 6/20

  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης.
 • Βήμα 7/20

  Βήμα 7/20

  Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο δοχείο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
 • Βήμα 8/20

  Βήμα 8/20

  Η πορτοκαλί ένδειξη «Σε αναμονή» ανάβει μετά από 20 λεπτά και υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
 • Βήμα 9/20

  Βήμα 9/20

  Αδειάστε το δοχείο με το χρησιμοποιημένο διάλυμα αφαλάτωσης και τοποθετήστε το πάλι κάτω από την έξοδο ροφημάτων της μηχανής.
 • Βήμα 10/20

  Βήμα 10/20

  Ξεπλύνετε το δοχείο νερού επιμελώς και γεμίστε το με κρύο, φρέσκο νερό μέχρι το σημείο MAX.
 • Βήμα 11/20

  Βήμα 11/20

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη μηχανή.
 • Βήμα 12/20

  Βήμα 12/20

  Ανοίξτε και κλείστε τη μονάδα παρασκευής κρατώντας το ειδικό T DISC συντήρησης στη θέση του, στην υποδοχή των T DISCs.
 • Βήμα 13/20

  Βήμα 13/20

  Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι τοποθετημένο κάτω από το σημείο εξόδου ροφημάτων της μηχανής.
 • Βήμα 14/20

  Βήμα 14/20

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να καθαρίσετε το σύστημα από το διάλυμα αφαλάτωσης.
 • Βήμα 15/20

  Βήμα 15/20

  Η διαδικασία ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο δοχείο.
 • Βήμα 16/20

  Βήμα 16/20

  Αδειάστε το δοχείο και επαναλάβετε ακόμα 4 φορές.
 • Βήμα 17/20

  Βήμα 17/20

  Ανοίξτε τώρα τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Βήμα 18/20

  Βήμα 18/20

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αποθηκεύστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Βήμα 19/20

  Βήμα 19/20

  Επανατοποθετήστε το φίλτρο νερού εάν το αφαιρέσατε νωρίτερα, γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο, φρέσκο νερό μέχρι το σημείο MAX και τοποθετήστε το επάνω στη μηχανή.
 • Βήμα 20/20

  Βήμα 20/20

  Η μηχανή TASSIMO έχει τώρα αφαλατωθεί και είναι ξανά έτοιμη για χρήση.