Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας και να λάβετε δύο εκπτωτικούς κωδικούς αξίας 10 €, θα χρειαστείτε τον σειριακό αριθμό της μηχανής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω.

Ο σειριακός σας αριθμός

Ο σειριακός αριθμός αναγράφετε επάνω στο λευκό ταμπελάκι και έχει δώδεκα ή δεκατέσσερα στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής σας.

Tassimo-GR:/Content Pages/Brewer Registration Help Page/login_info_right.gif

Πώς θα βρείτε τον σειριακό σας αριθμό

Θα βρείτε τον σειριακό αριθμό στην κάτω πλευρά της μηχανής TASSIMO ή πίσω από το δοχείο νερού, ανάλογα με το μοντέλο.

Αν για κάποιο λόγο, δε μπορείτε να τον βρείτε, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης στο 00800-128484 για να σας βοηθήσουν.

Γιατί είναι σημαντικό να καταχωρήσετε τον σειριακό αριθμό στην εγγραφή σας;

Αφού καταχωρήσετε τον σειριακό αριθμό στο πεδίο που θα σας ζητηθεί και ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα λάβετε δύο εκπτωτικούς κωδικούς αξίας 10 €.