ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ TASSIMO JOY

Με την αφαλάτωση η μηχανή σας θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση ώστε να εξακολουθεί να παρασκευάζει τα αγαπημένα σας, υψηλής ποιότητας, ροφήματα. Η μηχανή TASSIMO σας ειδοποιεί όταν χρειάζεται αφαλάτωση με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης.

Κάντε τη μηχανή σας σαν καινούρια

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για την αφαλάτωση της μηχανής σας.

 • Αφαλάτωση βήμα 1

  Βήμα 1 από 23

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 2

  Βήμα 2 από 23

  Αφαιρέστε το πορτοκαλί ειδικό T DISC συντήρησης από τη θήκη του στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 3

  Βήμα 3 από 23

  Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημείο αφαλάτωσης (500 ml) και προσθέστε το μέσο αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διάλυμα αφαλάτωσης, κάντε κλικ εδώ. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο αφαλάτωσης έχει διαλυθεί πλήρως στο νερό πριν συνεχίσετε.
 • Αφαλάτωση βήμα 4

  Βήμα 4 από 23

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με ελαφριά κλίση στην αρχική του θέση, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Αφαλάτωση βήμα 5

  Βήμα 5 από 23

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σπρώχνοντας τη λαβή προς τα πάνω. Τοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην υποδοχή των T DISCs, με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Κλείστε τη μονάδα παρασκευής κατεβάζοντας και πιέζοντας σταθερά τη λαβή προς τη μηχανή μέχρι να ακούσετε ένα δυνατό κλικ.
 • Αφαλάτωση βήμα 6

  Βήμα 6 από 23

  Τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο (τουλάχ. 500 ml/ 17oz.) κάτω από την έξοδο ροφημάτων.
 • Αφαλάτωση βήμα 7

  Βήμα 7 από 23

  Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης της μηχανής καφέ.
 • Αφαλάτωση βήμα 8

  Βήμα 8 από 23

  ο πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά τώρα και θα ανάψουν οι ενδείξεις «Αφαλάτωση και Κατάσταση». Η διαδικασία διαρκεί περίπου 20 λεπτά, καθώς το διάλυμα αφαλάτωσης αντλείται μέσω του συστήματος ανά διαστήματα και διατρέχει μέσα στο δοχείο μέχρι το δοχείο νερού σχεδόν να αδειάσει. Πάντα μένει λίγο υγρό στο εσωτερικό του δοχείου. Σημείωση: Εάν η διαδικασία διαρκέσει λιγότερο από 20 λεπτά ίσως έχετε θέσει σε λειτουργία τον κύκλο καθαρισμού κατά λάθος. Η μηχανή καφέ δεν θα αφαλατωθεί εντελώς και η κόκκινη ένδειξη αφαλάτωσης θα παραμείνει αναμμένη. Εάν συμβεί αυτό, επιστρέψτε στο βήμα 6.
 • Αφαλάτωση βήμα 9

  Βήμα 9 από 23

  Η ένδειξη «Κατάσταση» ανάβει μετά από 20 λεπτά και υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
 • Αφαλάτωση βήμα 10

  Βήμα 10 από 23

  Αδειάστε το δοχείο με το χρησιμοποιημένο διάλυμα αφαλάτωσης και τοποθετήστε το πάλι κάτω από την έξοδο ροφημάτων της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 11

  Βήμα 11 από 23

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 12

  Βήμα 12 από 23

  Ξεπλύνετε το δοχείο νερού επιμελώς για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα του χρησιμοποιημένου διαλύματος αφαλάτωσης.
 • Αφαλάτωση βήμα 13

  Βήμα 13 από 23

  Προσθέστε κρύο φρέσκο νερό στο δοχείο νερού, μέχρι το σημείο MAX.
 • Αφαλάτωση βήμα 14

  Βήμα 14 από 23

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με ελαφριά κλίση στην αρχική του θέση, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ. Ανοίξτε και κλείστε τη μονάδα παρασκευής αφήνοντας το ειδικό T DISC συντήρησης στην υποδοχή του ειδικού T DISC συντήρησης.
 • Αφαλάτωση βήμα 15

  Βήμα 15 από 23

  Επανατοποθετήστε το άδειο δοχείο κάτω από την έξοδο ροφημάτων.
 • Αφαλάτωση βήμα 16

  Βήμα 16 από 23

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.
 • Αφαλάτωση βήμα 17

  Βήμα 17 από 23

  Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, η πορτοκαλί ένδειξη Κατάσταση είναι αναμμένη και η μηχανή ελευθερώνει ζεστό νερό στο δοχείο.
 • Αφαλάτωση βήμα 18

  Βήμα 18 από 23

  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, αδειάστε το δοχείο και επανατοποθετήστε το κάτω από την έξοδο ροφημάτων. Επαναλάβετε τέσσερις φορές τα βήματα 15-18 για να βεβαιωθείτε ότι όλο το διάλυμα αφαλάτωσης έχει απομακρυνθεί από τη μηχανή.
 • Αφαλάτωση βήμα 19

  Βήμα 19 από 23

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης.
 • αφαλατωση βήμα 20

  Βήμα 20 από 23

  Επανατοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 21

  Βήμα 21 από 23

  Προσθέστε κρύο φρέσκο νερό στο δοχείο νερού, μέχρι το σημείο MAX.
 • Αφαλάτωση βήμα 22

  Βήμα 22 από 23

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με ελαφριά κλίση στην αρχική του θέση, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Αφαλάτωση βήμα 23

  Βήμα 23 από 23

  Η μηχανή TASSIMO έχει τώρα αφαλατωθεί και είναι ξανά έτοιμη για χρήση.