ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ TASSIMO JOY

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού.

JOY Καθαρισμός

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για τον καθαρισμό της μηχανής σας.

 • Καθαρισμοσ βήμα 1

  Βήμα 1 από 15

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμοσ βήμα 2

  Βήμα 2 από 15

  Αφαιρέστε το πορτοκαλί ειδικό T DISC συντήρησης από τη θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμοσ βήμα 3

  Βήμα 3 από 15

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σπρώχνοντας τη λαβή προς τα πάνω. Τοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην υποδοχή των T DISCs, με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Κλείστε τη μονάδα παρασκευής κατεβάζοντας και πιέζοντας σταθερά τη λαβή προς τη μηχανή μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
 • Καθαρισμοσ βήμα 4

  Βήμα 4 από 15

  Προσθέστε κρύο, φρέσκο νερό στο δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με ελαφριά κλίση στην αρχική του θέση, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Καθαρισμοσ βήμα 5

  Βήμα 5 από 15

  Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχ. 200 ml/8oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Καθαρισμοσ βήμα 6

  Βήμα 6 από 15

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.
 • Καθαρισμοσ βήμα 7

  Βήμα 7 από 15

  Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, η ένδειξη Κατάσταση είναι αναμμένη και η μηχανή ελευθερώνει ζεστό νερό στο φλιτζάνι.
 • Καθαρισμοσ βήμα 8

  Βήμα 8 από 15

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε τα βήματα 5-7 όπως απαιτείται.
 • Καθαρισμοσ βήμα 9

  Βήμα 9 από 15

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε τo ειδικό T DISC συντήρησης.
 • Καθαρισμοσ βήμα 10

  Βήμα 10 από 15

  Επανατοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμοσ βήμα 11

  Βήμα 11 από 15

  Προσθέστε κρύο, φρέσκο νερό στο δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού με ελαφριά κλίση στην αρχική του θέση, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Καθαρισμοσ βήμα 12

  Βήμα 12 από 15

  Αφαιρέστε την υποδοχή για τα T DISCs και τη διάταξη διάτρησης πιέζοντας προς τα πάνω. Η διάταξη διατήρησης μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα, αν χρειαστεί, για να γίνει πιο σχολαστικός ο καθαρισμός της.
 • Καθαρισμοσ βήμα 13

  Βήμα 13 από 15

  Καθαρίζετε τακτικά τα τμήματα αυτά, για να μη φράξει η έξοδος ροφημάτων. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων ή κάτω από τη βρύση.
 • Καθαρισμοσ βήμα 14

  Βήμα 14 από 15

  Καθαρίζετε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Καθαρισμοσ βήμα 15

  Βήμα 15 από 15

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.