Καταχωρείστε τη μηχανή σας και λάβετε 2 Χ €10 κωδικούς έκπτωσης

Brewer Registration

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ TASSIMO CHARMY

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού.

CHARMY Καθαρισμοσ

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για τον καθαρισμό της μηχανής σας.

 • Καθαρισμός βήμα 1

  Βήμα 1 από 11

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX. Χρησιμοποιήστε μόνο μη ανθρακούχο φρέσκο νερό με τη μηχανή TASSIMO, καθώς η χρήση απιονισμένου νερού με τεχνικά ή χημικά μέσα ίσως προκαλέσει βλάβη στη μηχανή σας.
 • Καθαρισμός βήμα 2

  Βήμα 2 από 11

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και ωθήστε σταθερά προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση του.
 • Καθαρισμός βήμα 3

  Βήμα 3 από 11

  Αφαιρέστε το ειδικό πορτοκαλί T DISC συντήρησης από την εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμός βήμα 4

  Βήμα 4 από 11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σηκώνοντας τη λαβή και τοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στη βάση για T DISCs, με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι του ειδικού T DISC συντήρησης στη σχισμή, προς τα δεξιά. Κλείστε τη μονάδα παρασκευής πατώντας το καπάκι προς τα κάτω σταθερά μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Καθαρισμός βήμα 5

  Βήμα 5 από 11

  Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχιστον 200 ml/8 oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Καθαρισμός βήμα 6

  Βήμα 6 από 11

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.
 • Καθαρισμός βήμα 7

  Βήμα 7 από 11

  Η διαδικασία καθαρισμού ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο φλιτζάνι.
 • Καθαρισμός βήμα 8

  Βήμα 8 από 11

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτεται αυτόματα όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε τα βήματα 4-8 όπως απαιτείται.
 • Καθαρισμός βήμα 9

  Βήμα 9 από 11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Καθαρισμός βήμα 10

  Βήμα 10 από 11

  Αποθηκεύστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμός βήμα 11

  Βήμα 11 από 11

  Η μηχανή TASSIMO έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.