ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ TASSIMO AMIA

Καθαρίζετε τη μηχανή TASSIMO τακτικά για να εξασφαλίσετε τη συνεχή παρασκευή ροφημάτων υψηλής ποιότητας. Καθαρίστε το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι. Η μηχανή διαθέτει κύκλο αυτόματου καθαρισμού.

AMIA Καθαρισμός

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για τον καθαρισμό της μηχανής σας.

 • Καθαρισμός βήμα 1

  Βήμα 1 από 11

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με κρύο φρέσκο νερό, μέχρι το σημείο MAX. Χρησιμοποιήστε μόνο μη ανθρακούχο φρέσκο νερό με τη μηχανή TASSIMO, καθώς η χρήση απιονισμένου νερού με τεχνικά ή χημικά μέσα ίσως προκαλέσει βλάβη στη μηχανή σας.
 • Καθαρισμός βήμα 2

  Βήμα 2 από 11

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και πιέστε σταθερά προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση του.
 • Καθαρισμός βήμα 3

  Βήμα 3 από 11

  Αφαιρέστε το κίτρινο ειδικό T DISC συντήρησης από την εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμός βήμα 4

  Βήμα 4 από 11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής σηκώνοντας τη λαβή και τοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στη βάση των T DISCs, με το barcode να κοιτάζει προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι του ειδικού T DISC συντήρησης στη σχισμή, προς τα δεξιά. Κλείστε τη μονάδα παρασκευής πατώντας το καπάκι προς τα κάτω σταθερά μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
 • Καθαρισμός βήμα 5

  Βήμα 5 από 11

  Επιλέξτε ένα μεγάλο φλιτζάνι (τουλάχ. 200 ml/8 oz) και τοποθετήστε το στη βάση για τα φλιτζάνια.
 • Καθαρισμός βήμα 6

  Βήμα 6 από 11

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.
 • Καθαρισμός βήμα 7

  Βήμα 7 από 11

  Η διαδικασία καθαρισμού ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο φλιτζάνι.
 • Καθαρισμός βήμα 8

  Βήμα 8 από 11

  Ο κύκλος καθαρισμού διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί. Αδειάστε το φλιτζάνι και επαναλάβετε τα βήματα 4-8 όπως απαιτείται.
 • Καθαρισμός βήμα 9

  Βήμα 9 από 11

  Ανοίξτε τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Καθαρισμός βήμα 10

  Βήμα 10 από 11

  Αποθηκεύστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Καθαρισμός βήμα 11

  Βήμα 11 από 11

  Η μηχανή έχει τώρα καθαριστεί και είναι έτοιμη για χρήση.