ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ TASSIMO AMIA

Με την αφαλάτωση η μηχανή σας θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση ώστε να εξακολουθεί να παρασκευάζει τα αγαπημένα σας, υψηλής ποιότητας, ροφήματα. Η μηχανή TASSIMO σάς ειδοποιεί όταν χρειάζεται αφαλάτωση με την κόκκινη φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης.

Κάντε τη μηχανή σας σαν καινούρια

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα για την αφαλάτωση της μηχανής σας.

 • Αφαλάτωση βήμα 1

  Βήμα 1 από 19

  Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή TASSIMO και ετοιμάστε 500 ml διάλυμα αφαλάτωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το διάλυμα αφαλάτωσης, κάντε κλικ εδώ.
 • Αφαλάτωση βήμα 2

  Βήμα 2 από 19

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού και πιέστε σταθερά προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση του.
 • Αφαλάτωση βήμα 3

  Βήμα 3 από 19

  Αφαιρέστε το κίτρινο T DISC συντήρησης από το πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 4

  Βήμα 4 από 19

  Τοποθετήστε το κίτρινο ειδικό T DISC συντήρησης στη μηχανή.
 • Αφαλάτωση βήμα 5

  Βήμα 5 από 19

  Τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο (τουλάχ. 500 ml/ 17oz.) κάτω από την έξοδο ροφημάτων.
 • Αφαλάτωση βήμα 6

  Βήμα 6 από 19

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα αφαλάτωσης.
 • Αφαλάτωση βήμα 7

  Βήμα 7 από 19

  Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο δοχείο. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 20 λεπτά.
 • Αφαλάτωση βήμα 8

  Βήμα 8 από 19

  Η πορτοκαλί ένδειξη «Σε αναμονή» ανάβει μετά από 20 λεπτά και υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.
 • Αφαλάτωση βήμα 9

  Βήμα 9 από 19

  Αδειάστε το δοχείο με το χρησιμοποιημένο διάλυμα αφαλάτωσης και τοποθετήστε το πάλι κάτω από την έξοδο ροφημάτων της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 10

  Βήμα 10 από 19

  Ξεπλύνετε το δοχείο νερού επιμελώς και γεμίστε το με κρύο, φρέσκο νερό μέχρι το σημείο MAX.
 • Αφαλάτωση βήμα 11

  Βήμα 11 από 19

  Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη μηχανή.
 • Αφαλάτωση βήμα 12

  Βήμα 12 από 19

  Ανοίξτε και κλείστε τη μονάδα παρασκευής κρατώντας το ειδικό T DISC συντήρησης στη θέση του.
 • Αφαλάτωση βήμα 13

  Βήμα 13 από 19

  Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι τοποθετημένο κάτω από το δοχείο εξόδου ροφημάτων της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 14

  Βήμα 14 από 19

  Πατήστε το κουμπί εκκίνησης/διακοπής για να καθαρίσετε το σύστημα από το διάλυμα αφαλάτωσης.
 • Αφαλάτωση βήμα 15

  Βήμα 15 από 19

  Η διαδικασία ξεκινά και ελευθερώνεται καυτό νερό μέσα στο δοχείο.
 • Αφαλάτωση βήμα 16

  Βήμα 16 από 19

  Αδειάστε το δοχείο και επαναλάβετε ακόμα 4 φορές.
 • Αφαλάτωση βήμα 17

  Βήμα 17 από 19

  Ανοίξτε τώρα τη μονάδα παρασκευής και αφαιρέστε το ειδικό T DISC συντήρησης. Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής και το σύστημα αναγνώρισης barcode με ένα μαλακό, νοτισμένο πανάκι.
 • Αφαλάτωση βήμα 18

  Βήμα 18 από 19

  Επανατοποθετήστε το ειδικό T DISC συντήρησης στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.
 • Αφαλάτωση βήμα 19

  Βήμα 19 από 19

  Η μηχανή TASSIMO έχει τώρα αφαλατωθεί και είναι ξανά έτοιμη για χρήση.