Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο TASSIMO (“Διαδικτυακός τόπος”). Ο συγκεκριμένος Διαδικτυακός τόπος σας προσφέρεται από την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. Ε.Π.Ε. με έδρα στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα.

Εφαρμογή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι χρήσης") εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης σε όλες τις πληροφορίες, συστάσεις και/ή υπηρεσίες που παρέχονται σε σας από ή μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου (οι "Πληροφορίες"). Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε στους Όρους χρήσης. Οι συγκεκριμένοι Όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ή τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. . Οι αλλαγμένοι ή τροποποιημένοι Όροι χρήσης τίθενται σε ισχύ τη στιγμή δημοσίευσής τους στο συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο.

Πληροφορίες και Ευθύνη

Οι Πληροφορίες είναι αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ατέλεια των Πληροφοριών, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. ή των υπαλλήλων της που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση. Επίσης, η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιορισμό - ζημιών που προκύπτουν από παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτό το Διαδικτυακό τόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. .Οι Όροι χρήσης πρέπει να υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. όπως δημοσιεύονται σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο.

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστότοπων του διαδικτύου που συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο ή που συνδέονται από αυτόν. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν ισχύει σε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε ή μέσω σχετικών άλλων εξωτερικών ιστότοπων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο και οι Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. . Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν το Διαδικτυακό τόπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική χρήση, για παράδειγμα μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Διαδικτυακού τόπου σε τυχόν εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή η δημιουργία συνδέσμων, συνδέσμων υπερκειμένου ή συνδέσμων σε βάθος μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και τυχόν άλλους διαδικτυακούς τόπους, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. .

Το "TASSIMO", και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο αποτελούν σήματα κατατεθέντα της KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. ή των θυγατρικών της.

Αυτόκλητες ιδέες

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες και/ή υλικό αποτελούμενο από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλο (τα "Υλικά") σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο ή τα στείλετε στην Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλως, η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει και/ή εκμεταλλευτεί εμπορικά τέτοιου είδους Υλικά στο μέγιστο βαθμό και χωρίς χρέωση, ενώ η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με αυτά τα Υλικά.

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε πλήρως την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. έναντι όλων των ενεργειών, αξιώσεων και υποχρεώσεων που τυχόν υποστεί, υποβληθεί ή επιβαρυνθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και αξιοποίησης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιογόνα (παράνομα) έναντι των τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελλάδος. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών που αφορούν στην ύπαρξη και ισχύ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.Τελευταία έκδοση: 2015myTASSIMO Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας1.Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σχετίζονται με την εγγραφή στον ιστότοπο TASSIMO («TASSIMO»).

2.Η χρήση εκ μέρους σας του ιστότοπου www.tassimo.gr (και τυχόν περιεχομένου ή πλεονεκτημάτων διαθέσιμων μέσω του ιστότοπου) διέπεται από τους δικούς μας όρους χρήσης.

3.Η εγγραφή στο myTASSIMO δεν χρεώνεται, αλλά απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.Για να εγγραφείτε, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και κάτοικος Ελλάδος.

5.Τα πλεονεκτήματα δεν είναι μεταβιβάσιμα.

6.Η εγγραφή θα είναι διαρκής εκτός αν ζητηθεί ακύρωση μέσω της σελίδας επικοινωνίας

7.Τα προσωπικά στοιχεία που θα υποβάλλετε θα διατηρηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν εδώ.

8.Όσοι εγγραφούν θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν να παραλάβουν προσφορές, εκπτώσεις, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που προωθούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου και μέσω διαδικτύου. Τέτοιου είδους δραστηριότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις, που θα καθίστανται διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

9.Πρόσθετο πλεονέκτημα για όσους εγγράφονται με καινούρια μηχανή TASSIMO – Έκπτωση στο διαδικτυακό κατάστημα. Μόνο για περιορισμένο χρόνο, όσοι εγγράφονται μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 και καταχωρούν έγκυρο μοναδικό αριθμό πελάτη ή σειράς από μηχανή TASSIMO, θα έχουν δικαίωμα να λάβουν έναν κωδικό έκπτωσης που παρέχει πίστωση 20 ευρώ για οποιαδήποτε αγορά γίνει στο διαδικτυακό κατάστημα TASSIMO.

a.Ο κωδικός έκπτωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθοριστεί κατά την εγγραφή. Μέγιστος χρόνος αναμονής τέσσερεις εβδομάδες για παραλαβή του κωδικού έκπτωσης.

b.Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία μόνο αγορά, και δεν μεταφέρεται «αξία» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι των χρεώσεων ταχυδρόμησης & συσκευασίας. Απαιτείται ελάχιστη δαπάνη 40 ευρώ.

c.Η παραγγελία πρέπει να γίνει εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος επικοινωνίας με τον κωδικό έκπτωσης.

d.Η προσφορά περιορίζεται σε έναν κωδικό έκπτωσης ανά εγγραφή myTASSIMO με έγκυρο αριθμό πελάτη ή σειράς και σε τέσσερεις κωδικούς έκπτωσης κατά μέγιστο ανά νοικοκυριό σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών. Δεν θα γίνονται δεκτοί άκυροι ή ελλιπείς αριθμοί πελάτη ή σειράς.

e.Οι όροι και προϋποθέσεις του καταστήματος TASSIMO ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που γίνονται με χρήση του κωδικού έκπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής.

f.Η προσφορά αυτή ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ή να αποσυρθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

10.Η εγγραφή στο ανωτέρω πρόγραμμα συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρεία - Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. - προκειμένου να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό στη διοργανώτρια. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε.

11.Αποζημίωση. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την TASSIMO, τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες αυτής, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη τους, αντιπροσώπους, συνεργάτες και υπαλλήλους αυτών, από κάθε απώλεια, ευθύνη, απαίτηση, αξίωση ή νομικές αγωγές που εγείρονται ή επαπειλούνται, συμπεριλαμβανομένων δαπανών πάσης φύσεως που υπέστησαν ή χρεώθηκαν και οι οποίες προκύπτουν από τη δική σας χρήση του myTASSIMO ή των πλεονεκτημάτων κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ή/και προκύπτουν από τη δική σας χρήση ή συμπεριφορά σε σχέση με το myTASSIMO ή τα πλεονεκτήματα ή/και από παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

12.Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσίας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.