Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
myTASSIMO Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο TASSIMO (“Διαδικτυακός τόπος”). Ο συγκεκριμένος Διαδικτυακός τόπος σας προσφέρεται από την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. Ε.Π.Ε. με έδρα στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα.

Εφαρμογή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι χρήσης") εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης σε όλες τις πληροφορίες, συστάσεις και/ή υπηρεσίες που παρέχονται σε σας από ή μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου (οι "Πληροφορίες"). Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε στους Όρους χρήσης. Οι συγκεκριμένοι Όροι χρήσης μπορούν να αλλάξουν ή τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. . Οι αλλαγμένοι ή τροποποιημένοι Όροι χρήσης τίθενται σε ισχύ τη στιγμή δημοσίευσής τους στο συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο.

Πληροφορίες και Ευθύνη

Οι Πληροφορίες είναι αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ατέλεια των Πληροφοριών, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. ή των υπαλλήλων της που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση. Επίσης, η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιορισμό - ζημιών που προκύπτουν από παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτό το Διαδικτυακό τόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. .Οι Όροι χρήσης πρέπει να υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. όπως δημοσιεύονται σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο.

Συνδεδεμένοι ιστότοποι

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστότοπων του διαδικτύου που συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο ή που συνδέονται από αυτόν. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν ισχύει σε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε ή μέσω σχετικών άλλων εξωτερικών ιστότοπων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο και οι Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. . Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν το Διαδικτυακό τόπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική χρήση, για παράδειγμα μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Διαδικτυακού τόπου σε τυχόν εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή η δημιουργία συνδέσμων, συνδέσμων υπερκειμένου ή συνδέσμων σε βάθος μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και τυχόν άλλους διαδικτυακούς τόπους, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. .

Το "TASSIMO", και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν το Διαδικτυακό τόπο αποτελούν σήματα κατατεθέντα της KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. ή των θυγατρικών της.

Αυτόκλητες ιδέες

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες και/ή υλικό αποτελούμενο από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλο (τα "Υλικά") σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο ή τα στείλετε στην Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλως, η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει και/ή εκμεταλλευτεί εμπορικά τέτοιου είδους Υλικά στο μέγιστο βαθμό και χωρίς χρέωση, ενώ η Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με αυτά τα Υλικά.

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε πλήρως την Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. έναντι όλων των ενεργειών, αξιώσεων και υποχρεώσεων που τυχόν υποστεί, υποβληθεί ή επιβαρυνθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και αξιοποίησης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιογόνα (παράνομα) έναντι των τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελλάδος. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών που αφορούν στην ύπαρξη και ισχύ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.Τελευταία έκδοση: 2015myTASSIMO Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας1.Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σχετίζονται με την εγγραφή στον ιστότοπο TASSIMO («TASSIMO»).

2.Η χρήση εκ μέρους σας του ιστότοπου www.tassimo.gr (και τυχόν περιεχομένου ή πλεονεκτημάτων διαθέσιμων μέσω του ιστότοπου) διέπεται από τους δικούς μας όρους χρήσης.

3.Η εγγραφή στο myTASSIMO δεν χρεώνεται, αλλά απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.Για να εγγραφείτε, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και κάτοικος Ελλάδος.

5.Τα πλεονεκτήματα δεν είναι μεταβιβάσιμα.

6.Η εγγραφή θα είναι διαρκής εκτός αν ζητηθεί ακύρωση μέσω της σελίδας επικοινωνίας

7.Τα προσωπικά στοιχεία που θα υποβάλλετε θα διατηρηθούν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παρόν εδώ.

8.Όσοι εγγραφούν θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν να παραλάβουν προσφορές, εκπτώσεις, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που προωθούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου και μέσω διαδικτύου. Τέτοιου είδους δραστηριότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις, που θα καθίστανται διαθέσιμοι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

9.Πρόσθετο πλεονέκτημα για όσους εγγράφονται με καινούρια μηχανή TASSIMO – Έκπτωση στο διαδικτυακό κατάστημα. Μόνο για περιορισμένο χρόνο, όσοι εγγράφονται μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 και καταχωρούν έγκυρο μοναδικό αριθμό πελάτη ή σειράς από μηχανή TASSIMO, θα έχουν δικαίωμα να λάβουν έναν κωδικό έκπτωσης που παρέχει πίστωση 20 ευρώ για οποιαδήποτε αγορά γίνει στο διαδικτυακό κατάστημα TASSIMO.

a.Ο κωδικός έκπτωσης θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καθοριστεί κατά την εγγραφή. Μέγιστος χρόνος αναμονής τέσσερεις εβδομάδες για παραλαβή του κωδικού έκπτωσης.

b.Η έκπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία μόνο αγορά, και δεν μεταφέρεται «αξία» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι των χρεώσεων ταχυδρόμησης & συσκευασίας. Απαιτείται ελάχιστη δαπάνη 40 ευρώ.

c.Η παραγγελία πρέπει να γίνει εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος επικοινωνίας με τον κωδικό έκπτωσης.

d.Η προσφορά περιορίζεται σε έναν κωδικό έκπτωσης ανά εγγραφή myTASSIMO με έγκυρο αριθμό πελάτη ή σειράς και σε τέσσερεις κωδικούς έκπτωσης κατά μέγιστο ανά νοικοκυριό σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών. Δεν θα γίνονται δεκτοί άκυροι ή ελλιπείς αριθμοί πελάτη ή σειράς.

e.Οι όροι και προϋποθέσεις του καταστήματος TASSIMO ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που γίνονται με χρήση του κωδικού έκπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής.

f.Η προσφορά αυτή ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ή να αποσυρθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

10.Η εγγραφή στο ανωτέρω πρόγραμμα συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρεία - Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. - προκειμένου να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό στη διοργανώτρια. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα της Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε.

11.Αποζημίωση. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την TASSIMO, τις θυγατρικές και τις συγγενείς εταιρείες αυτής, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη τους, αντιπροσώπους, συνεργάτες και υπαλλήλους αυτών, από κάθε απώλεια, ευθύνη, απαίτηση, αξίωση ή νομικές αγωγές που εγείρονται ή επαπειλούνται, συμπεριλαμβανομένων δαπανών πάσης φύσεως που υπέστησαν ή χρεώθηκαν και οι οποίες προκύπτουν από τη δική σας χρήση του myTASSIMO ή των πλεονεκτημάτων κατά παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ή/και προκύπτουν από τη δική σας χρήση ή συμπεριφορά σε σχέση με το myTASSIMO ή τα πλεονεκτήματα ή/και από παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

12.Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσίας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.

13.ΚΕΡΔΙΣΤΕ T DISC ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ (730 T DISC)

Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 31/01/2015 με ή χωρίς φωτογραφία της αγαπημένης σας κούπας. Για να λάβετε μέρος χωρίς φωτογραφία, απλώς συμπληρώστε και υποβάλλετε τη φόρμα. Αν θέλετε να μας στείλετε φωτογραφία της αγαπημένης σας κούπας, πρέπει να γνωρίζετε ότι ανεβάζοντας και υποβάλλοντας τη φωτογραφία παραχωρείτε στηνKoninklijke Douwe Egberts B.V μια μη αποκλειστική διαρκή άδεια χρήσης της φωτογραφίας σας παγκοσμίως, ατελώς για σκοπούς μάρκετινγκ. Ορισμένες φωτογραφίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη σελίδα της TASSIMO στο Facebook.

Οι φωτογραφίες με παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο δεν θα γίνονται δεκτές.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό με μία συμμετοχή για κάθε άτομο χωρίς φωτογραφία. Κάθε φωτογραφία που ανεβάζετε θα μετράει ως επιπλέον συμμετοχή. Ο/Οι x νικητής(ές) θα επιλεγεί(ούν) τυχαία από όλες τις συμμετοχές. Δεν υπάρχει υποχρέωση αγοράς προϊόντος για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τα TASSIMO T DISC και τη μηχανή Tassimo.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα κουπόνι εξαργύρωσης για μια κούπα Milka με κάθε παραγγελία άνω των €48 από το TASSIMO SHOP

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι TASSIMO T DISC για ένα χρόνο (730 T DISC) μέγιστης αξίας € 520 (προτεινόμενη τιμή καταναλωτή) και μια μηχανή TASSIMO SUNY αξίας € 120 (προτεινόμενη τιμή καταναλωτή) .

Οι νικητές των επάθλων θα αναδειχθούν σε ηλεκτρονικές κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τηνKoninklijke Douwe Egberts B.V στις …… ημερομηνίες/ώρα/τόπος-διεύθυνση Ζυρίχη , Ελβετία, 28/2/2015 …………………………..

Ο νικητής κάθε κλήρωσης θα λάβει τρία ηλεκτρονικά κουπόνια (ένα κουπόνι για την απόκτηση της μηχανής TASSIMO SUNY και δύο κουπόνια για την απόκτηση των TASSIMO T DISC) στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει. Για την απόκτηση της μηχανής TASSIMO SUNY ο νικητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον παρεχόμενο ηλεκτρονικό Κωδικό για να επιλέξει το προτιμώμενο χρώμα και να παραγγείλει τη μηχανή όσο διαρκούν τα αποθέματα. Περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Παρέχονται δύο κουπόνια για T DISC που ισχύουν για διάστημα ενός έτους από τη στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή, και είναι αξίας 260 το καθένα. Το κάθε ηλεκτρονικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί στο TASSIMO SHOP για οποιοδήποτε διαθέσιμο T DISC. Το κουπόνι προορίζεται αποκλειστικά για εξαργύρωση από το χρήστη με αντάλλαγμα τα my TASSIMO T DISC. Τυχόν μη χρησιμοποιημένη αξία κουπονιού δεν μεταφέρεται.

Τα κουπόνια δεν εξαργυρώνονται μετά την πάροδο των [365 ημερών] από την ανακοίνωση του νικητή ανεξάρτητα από το χρόνο λήψης του σχετικού email και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο www.tassimo.gr και όχι σε καταστήματα ή με άλλους τρόπους.

Προσφορά Milka – Email

Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές αξίας τουλάχιστον €48 στο TASSIMO SHOP έχετε δικαίωμα να λάβετε μια κούπα Milka. Απλώς εισάγετε τον κωδικό προσφοράς όταν σας ζητηθεί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς προσφοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/01/2015 ή για όσο διαρκούν τα αποθέματα.

Λαμβάνοντας μέρος στην προωθητική ενέργεια και καταχωρώντας τα στοιχεία τους, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τηνKoninklijke Douwe Egberts B.V καθώς και στη διαβίβαση δεδομένων από τηνKoninklijke Douwe Egberts B.V στην Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε. για τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκ του νόμου να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να αρνηθούν τη συμπερίληψη των δεδομένων τους, καθώς και να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους και μπορούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα σχετικά με την πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή ανάκληση των δεδομένων τους καλώντας στην 00800-12-8484.

Koninklijke Douwe Egberts B.V δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που χάθηκαν ή/και δεν παραλήφθηκαν, αλλοιώθηκαν ή καθυστέρησαν ή των οποίων η αποστολή δεν κατέστη δυνατή λόγω τεχνικών σφαλμάτων ή για άλλο λόγο πέρα από τον έλεγχό της.

Koninklijke Douwe Egberts B.V θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας χωρίς τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, Koninklijke Douwe Egberts B.V δεν φέρει ευθύνη για διακοπές της υπηρεσίας λόγω τεχνικών προβλημάτων, βλάβες συστήματος ή λογισμικού, καθυστερήσεις ή άλλα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα.

Koninklijke Douwe Egberts B.V διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μία συμμετοχή ή/και να ακυρώσει ένα νικητή αν έχει λόγους να πιστεύει ότι διαπράχθηκε παρανομία, ή/και η συμπεριφορά του νικητή είναι αντίθετη με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή με το πνεύμα της προωθητικής ενέργειας.

Koninklijke Douwe Egberts B.V διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες αποδεικτικό ηλικίας και ταυτότητας.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει σχεδιαστεί, για λόγους πέρα από τον έλεγχο τηςKoninklijke Douwe Egberts B.V, Koninklijke Douwe Egberts B.V διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, διακόψει, τροποποιήσει ή αναστείλει όλη ή μέρος της προωθητικής ενέργειας, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Λαμβάνοντας μέρος στην προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας όπως δηλώνονται στο παρόν.

Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση τηςKoninklijke Douwe Egberts B.V. Οι αποφάσεις τηςKoninklijke Douwe Egberts B.V είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες.

Οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την Προωθητική Ενέργεια ή/και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα διέπεται από τους νόμους της Ελβετία.

Η διοργανώτρια εταιρεία: Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε., Kifissias Ave. 44, Athens, 15125 Marousi